SOUTH AFRICA

MEDIA PUBLICATION

Ransomware, de haai die altijd op de loer ligt in de zee van cybercriminaliteit

Uit een recent onderzoek blijkt dat gemiddeld 37% van wereldwijde organisaties In januari en februari 2021 slachtoffer is geweest van ransomware. In Nederland werd 32% van de organisaties door dit soort cyberaanvallen getroffen en 53% van de Chief Information Security Officers (CISO’s) in de regio gaf aan dat hun bedrijf meer gerichte aanvallen heeft meegemaakt in 2021.

Wat opvalt is dat slechts 35% van de gebruikers zich zorgen maakt over de dreiging van cyberaanvallen. Dit terwijl 53% phishing-e-mails ontvangt, 9% al slachtoffer is geweest van ransomware en 29% in de valstrik van social engineering trapt. Volgens Jayson O’Reilly, General Manager Cybersecurity bij Atvance Intellect Nederland, zijn bedrijven inschikkelijk en zich niet voldoende bewust van het gevaar van de blinde vlekken in hun netwerken Juist nu zouden ze hun verdediging moeten versterken, hun tegenstander moeten bestuderen en ervoor zorgen dat hun interne processen en procedures een aanval kunnen weerstaan.

Interesse in realtime inzicht

“Een menselijke firewall is gewoon niet bestand tegen de verfijning en automatisering van dit soort digitale aanvallen – de toekomst van beveiliging ligt in de inzet van data en technologie.” zegt Ruby Hansen, Data Analytics Business Development Manager van Atvance Intellect. “We zien bij bedrijven steeds meer interesse in realtime inzicht ten behoeve van een proactief assessment en versneld onderzoek naar potentiële ransomwarebedreigingen – we verwachten dat dit een groeiende trend wordt. Maar zoals altijd is beveiliging op meerdere niveaus het belangrijkst – we moeten gebruik maken van data, technologie en teams.”

Aanzienlijke schade aan winstmarges en bedrijfsreputaties

“Ransomware is nauwelijks nieuw te noemen, het werd voor het eerst ontdekt in de jaren 80, maar de aanvallen nemen steeds toe in omvang en subtiliteit”, legt O’Reilly uit. “Ze veroorzaken ook, dankzij hun verhoogde slagingspercentage, aanzienlijke schade aan winstmarges en bedrijfsreputaties. Veel van de aanvallen die tegenwoordig worden uitgevoerd maken gebruik van oude technieken met nieuwe technologieën om scheuren in de bescherming van bedrijven te vinden. Met behulp van internetbots en social engineering informatie, fungeren aanvallers snel en op grote schaal.

to continue reading article published on

In Zaken EU

To continue reading article published click on
There’s plenty of hype about artificial intelligence
De toekomst van beveiliging ligt in de inzet van data en technologie
Get the right results within a rich development framework
Innovate over challenges and refine business parameters
Revolutionise relationships businesses have with their data
Trusted by 92 of the Fortune 100 to create real-time business impact
Trusted by 92 of the Fortune 100 to create real-time business impact
Protection against cyber attacks, ransomware, and data breaches
Partnering for real business value bringing growth through inovation
Ensure compliance, to reduce risk and to engage in best practice
How does your organisation want to treat others and society?
Big Data is here and growing, whether you’re ready or not
Are you not getting value from your security investments?
Security exploits no longer a matter of “if” but “when”