De regelgever-gereedheid en naleving te verbeteren en risico's te verminderen met behoud van de waarde van bedrijfs- en persoonsgegevens.

Het is onze missie om onze klanten te voorzien van doordachte juridische en compliancediensten. Leiden door innovatie, automatisering waar mogelijk en het stroomlijnen van traditioneel omslachtige processen zonder afbreuk te doen aan waarde en de klantervaring.

De kern van veel kaders voor gegevensprivacy zijn gemeenschappelijke beginselen die algemeen worden aanvaard, zoals verzamelingsbeperking, eerlijkheid en transparantie, doelbeperking, evenredigheid, de legitimiteit van gegevensverwerking, beperkte bewaartermijn, het beveiligen van gegevens en ervoor zorgen dat gegevens nauwkeurig en up-to-date zijn

Ons DATAPRIVACYTEAM heeft expertise op het gebied van privacybeleid, processen en technologie en kan mogelijkheden voor dataprivacybeheer van onze klanten ontwerpen, bouwen, uitvoeren, monitoren en verbeteren, waarbij op maat gemaakte oplossingen worden geleverd, ongeacht de gegevensomgeving of het risicoprofiel van het bedrijf. Van kleine afspraken rond specifieke regelgeving tot lopende beheerde diensten, we helpen elke organisatie bij het beter definiëren, implementeren en operationaliseren van dataprivacyprogramma's.

ONZE OPLOSSINGEN:

Data Protection Officer (DPO – functionaris voor gegevensbescherming) Uitbesteden

Mocht de AVG vereisen dat u een DPO aanstelt, dan kunnen we in die rol handelen en uw volledige privacy compliance-functie aanpakken op een manier die uw risicoteam sterker maakt. Door deze functie aan ons uit te besteden bespaart u op kosten en ontvangt u kwaliteitsdiensten van gekwalificeerde en ervaren advocaten en risicoprofessionals. We onderscheiden ons daarin, samen met onze cybersecuritydivisie, in staat te zijn om een groot deel van de privacyfunctie te automatiseren, waardoor langdurige compliance mogelijk wordt zonder risico’s voor sleutelfiguren of belangrijkste leveranciers.

Data Incident Management

Bepaling van de omvang van een data-incident. Was het een datalek? Moet het worden gemeld aan de regelgevers? Moeten we de betrokkenen op de hoogte brengen en wanneer? Dit zijn de vragen waarmee we helpen wanneer er iets onverwachts gebeurt met gegevens die u onder controle hebt.

Beleidsvorming, Implementatie & Training

Beleidslijnen moet samenwerken met het bedrijf om processen eenvoudiger te maken en naleving niet ten koste te laten gaan van bedrijfsefficiëntie. Wij stellen beleid op dat uw organisatie in staat stelt om op een pragmatische en toegankelijke manier te voldoen aan de juiste wetgeving. Wij geloven dat het niet alleen gaat om de juiste formulering, maar om het beleid toepasselijk te maken voor uw unieke lijn van werken en uw bedrijfscultuur. Dit kan de implementatie van systemen omvatten om de naleving te stroomlijnen of training om naleving door uw personeel mogelijk te maken.

AVG Compliance Certificaties

We voeren gapanalyses uit op uw organisatie om te bepalen of u voldoet aan de AVG. Als dat zo is, dan staan wij u toe om ons certificeringsmerk te gebruiken dat dit aangeeft. Zo niet, dan werken we met u samen om volledige naleving te bereiken.

Data Privacy Consultatie

In vergelijking met andere rechtsgebieden is gegevensprivacy een relatief recente ontwikkeling, wat betekent dat er nog veel afhangt van interpretatie en dat jurisprudentie beperkt is. We begrijpen ook dat niet alle juridische problemen kunnen worden opgelost door advocaten, maar dat ze eerder vallen binnen het risicomanagement, of cybersecurity- ruimte. Dit is waar ons advies verschilt, ons team van hoogopgeleide lagen en risicoprofessionals werkt nauw samen met ons cyberveiligheidsteam om het praktische en de operationalisering van ons advies te garanderen.

Ontwikkeling van Privacyprogramma’s

De ontwikkeling van een privacyprogramma is essentieel voor elke datacentrische organisatie. Het gaat om het identificeren, bijhouden en beheren van persoonsgegevens van verzameling tot verwijdering, in uw organisatie. Ons privacyprogramma biedt meer waarde dan alleen naleving van de wetgeving en risicobeheer, omdat we samen met onze data-analysedivisie de interne efficiëntie bij de verwerking van persoonsgegevens verhogen en een grotere waarde kunnen verkrijgen uit de gegevens zelf.

Adviesdiensten

Wij helpen klanten inzicht te krijgen in de invloed van de wetgeving rond privacy van gegevens op hun organisatie. Onze aanpak is volledig klantgericht bij het bepalen van de specifieke markt, het risicoprofiel en de belangrijkste zorgen van elke klant. We stemmen ons advies daarop af en zijn trots op pragmatische resultaten die onze klanten in staat stellen om beter zaken te doen.

Brendon Ambrose

GENERAL MANAGER & DATA PRIVACY ADVOCAAT

Sa |  +27 (0)82 524 8211

|     +27 (0)10 786 0223

NL TEL |  +31 20 225 4863