PRIVACY BELEID

ATVANCE Intellect (het "Bedrijf") zet zich in voor het behoud van doortastende privacybescherming voor haar gebruikers. Ons privacybeleid ("Privacybeleid") is ontworpen om u te helpen begrijpen hoe wij de informatie die u verstrekt, verzamelen, gebruiken en beveiligen en om u te helpen bij het maken van weloverwogen beslissingen bij het gebruik van onze Service.

 

Voor de doeleinden van deze Overeenkomst, de "Website" verwijst naar de website van de Vennootschap, dat kan worden geraadpleegd op www.atvance-intellect.co.za.

"Service" verwijst naar de diensten van het bedrijf die via de site worden geopend, waarin gebruikers een demo kunnen aanvragen op basis van de functies van de App.

De termen "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar het Bedrijf.

"U" verwijst naar u, als gebruiker van onze Site of met onze Service.

Door onze site of onze service te bezoeken, accepteert u ons privacybeleid en onze gebruiksvoorwaarden (hier te vinden: www.atvance-intellect.co.za/terms&conditions , en stemt u in met onze verzameling, opslag, gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in dit privacybeleid.

Informatie die we verzamelen


We verzamelen 'niet-persoonlijke gegevens' en 'persoonlijke gegevens'. Niet-persoonlijke informatie omvat informatie die niet kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, zoals anonieme gebruiksgegevens, algemene demografische informatie die we kunnen verzamelen, verwijzende/exitpagina's en URL's, platformtypen, voorkeuren die u indient en voorkeuren die worden gegenereerd op basis van de gegevens die u indient en het aantal klikken. Persoonlijke gegevens omvatten uw e-mail, voornaam, achternaam en mobiele nummer, die u ons indient via het registratieproces op de site.

Informatie verzameld via Technologie

Als u de Service wilt activeren, hoeft u geen andere persoonlijke gegevens in te dienen dan uw e-mailadres. Om de Service daarna te kunnen gebruiken, hoeft u geen verdere persoonlijke gegevens in te dienen. In een poging om de kwaliteit van de Service te verbeteren, volgen we echter informatie die ons door uw browser of door onze softwaretoepassing wordt verstrekt wanneer u de Service bekijkt of gebruikt, zoals de website waar u vandaan komt (bekend als de "verwijzende URL"), het type browser dat u gebruikt, het apparaat via welk u verbinding hebt gemaakt met de Service, de tijd en de datum van toegang en andere informatie die u niet persoonlijk identificeert. We volgen deze informatie met behulp van cookies of kleine tekstbestanden die een anonieme unieke identifier bevatten. Cookies worden vanaf onze servers naar de browser van een gebruiker verzonden en worden opgeslagen op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Het verzenden van een cookie naar de browser van een gebruiker stelt ons in staat om niet-persoonlijke informatie over die gebruiker te verzamelen en een register bij te houden van de voorkeuren van de gebruiker bij het gebruik van onze diensten, zowel op individuele als geaggregeerde basis. Het bedrijf kan bijvoorbeeld cookies gebruiken om de volgende informatie te verzamelen:

Zoekgeschiedenis

Het bedrijf kan gebruik maken van zowel permanente en sessiecookies; permanente cookies blijven op uw computer staan nadat u uw sessie hebt afgesloten en totdat u deze verwijdert, terwijl sessiecookies verlopen wanneer u uw browser sluit.

Informatie die u ons verstrekt door u te registreren voor een account

Naast de informatie die uw browser automatisch verstrekt wanneer u de Site bezoekt, moet u om abonnee te worden van de Service een persoonlijk profiel aanmaken. U kunt een profiel maken door u te registreren bij de Service en uw e-mailadres in te voeren en een gebruikersnaam en een wachtwoord te maken. Door u te registreren, geeft u ons toestemming om uw e-mailadres te ontvangen, op te slaan en te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.

De Privacy van kinderen

De site en de service zijn niet gericht op personen jonger dan 13 jaar. De Site verzamelt of vraagt niet bewust informatie van personen jonger dan 13 jaar, of staat iedereen onder de 13 jaar toe zich aan te melden voor de Service. In het geval dat we ontdekken dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder toestemming van een ouder of voogd, zullen we die informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als u denkt dat we dergelijke informatie hebben verzameld, neem dan contact met ons op via www.atvance-intellect.co.za. www.atvance-intellect.co.za.

Hoe we informatie gebruiken en delen


Persoonlijke Informatie:

Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid, verkopen, verhandelen, verhuren of anderszins delen wij uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden met derden zonder uw toestemming. We delen persoonlijke gegevens met leveranciers die diensten voor het bedrijf uitvoeren, zoals de servers voor onze e-mailcommunicatie die toegang krijgen tot het e-mailadres van de gebruiker met het oog op het verzenden van e-mails van ons. Deze leveranciers gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen op onze aanwijzing en in overeenstemming met ons privacybeleid.

In het algemeen wordt de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, gebruikt om ons te helpen met u te communiceren. Bijvoorbeeld, we gebruiken persoonlijke informatie om contact op te nemen met gebruikers in antwoord op vragen, te vragen naar feedback van gebruikers, voor het leveren van technische ondersteuning, en om de gebruikers te informeren over aanbiedingen.

We kunnen persoonlijke gegevens delen met derden als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, bewaring of openbaarmaking van de informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een toepasselijke juridische procedure of afdwingbaar overheidsverzoek; om toepasselijke servicevoorwaarden af te dwingen, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke schendingen; om fraude, beveiliging of technische problemen aan te pakken; of om te beschermen tegen schade aan de rechten, eigendommen of veiligheid van onze gebruikers of het publiek, zoals vereist of toegestaan door de wet.

Niet-Persoonlijke Informatie:

In het algemeen gebruiken we niet-persoonlijke informatie om ons te helpen de Service te verbeteren en de gebruikerservaring aan te passen. We verzamelen ook niet-persoonlijke gegevens om trends bij te houden en gebruikspatronen op de site te analyseren. Dit privacybeleid beperkt ons gebruik of de openbaarmaking van niet-persoonlijke gegevens op geen enkele wijze en we behouden ons het recht voor om dergelijke niet-persoonlijke informatie naar eigen inzicht te gebruiken en openbaar te maken aan onze partners, adverteerders en andere derden.

In het geval dat we een zakelijke transactie ondergaan, zoals een fusie, overname door een ander bedrijf of de verkoop van alle of een deel van onze activa, kunnen uw persoonlijke gegevens tot de overgedragen activa behoren. U erkent en stemt ermee in dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en zijn toegestaan door dit privacybeleid, en dat elke verwerver van onze activa uw persoonlijke gegevens kan blijven verwerken zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Als onze informatiepraktijken op enig moment in de toekomst veranderen, zullen we de beleidswijzigingen op de Site plaatsen, zodat u zich eventueel kunt afmelden voor de nieuwe informatiepraktijken. We raden u aan de Site periodiek te controleren als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw gegevens worden gebruikt.

Hoe beschermen wij informatie


We implementeren beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. Uw account wordt beschermd door uw accountwachtwoord en we dringen er bij u op aan stappen te ondernemen om uw persoonlijke gegevens veilig te houden door uw wachtwoord niet bekend te maken en door zich na elk gebruik af te melden bij uw account. Verder beschermen wij uw gegevens tegen mogelijke inbreuken op de beveiliging door bepaalde technologische beveiligingsmaatregelen te implementeren, waaronder versleuteling, firewalls en beveiligde socketlaagtechnologie. Deze maatregelen garanderen echter niet dat uw gegevens niet worden geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd door schending van dergelijke firewalls en beveiligde serversoftware. Door gebruik te maken van onze Service erkent u dat u deze risico's begrijpt en ermee instemt deze risico's te nemen.

Uw recht met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke informatie


U hebt te allen tijde het recht om te voorkomen dat wij contact met u opnemen voor marketingdoeleinden.

Links naar andere websites


Als onderdeel van de Service kunnen we links naar of compatibiliteit met andere websites of toepassingen bieden. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken die door deze websites worden gebruikt of de informatie of inhoud die ze bevatten. Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op informatie die door ons wordt verzameld via de site en de Service. Daarom is dit privacybeleid niet van toepassing op uw gebruik van een website van derden die wordt benaderd door een link te selecteren op onze site of via onze Service. Voor zover u de Service via of op een andere website of toepassing opent of gebruikt, is het privacybeleid van die andere website of toepassing van toepassing op uw toegang tot of gebruik van die site of toepassing. We moedigen onze gebruikers aan om de privacyverklaringen van andere websites te lezen voordat ze verder gaan om ze te gebruiken.

Wijzigingen in ons privacybeleid


Het bedrijf behoudt zich het recht voor om dit beleid en onze servicevoorwaarden op elk gepast moment te wijzigen. We zullen u op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in ons privacybeleid door een bericht te sturen naar het primaire e-mailadres dat in uw account is opgegeven of door een prominente kennisgeving op onze site te plaatsen. Belangrijke wijzigingen worden 30 dagen na een dergelijke kennisgeving van kracht. Niet-materiële wijzigingen of verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht.

Controleer regelmatig de site en deze privacypagina voor updates.

Contact met ons opnemen


Als u vragen hebt over dit Privacy Beleid of de praktijken van deze Site, neem dan contact met ons op door een email te sturen naar www.atvance-intellect.co.za.

Laatst Bijgewerkt op: Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 14 april 2020.